Timing is everything…..even in Space.

Raymond

Beoordeling voorBeter Beeld & Geluid Hilversum

Hoe het begon… Mijn audiovisuele ontdekkingstocht ging pas echt van start – jaren geleden – bij het toen nog Audio Excellence genoemde bedrijf. Daar heb ik onder andere Jan leren kennen en het was van meet af aan erg prettig om met hem te overleggen over wat juiste keuzes zouden kunnen zijn. Het begon met de Linn Keilidh luidsprekers met een Linn LK85 op het laag en een Linn LK140 op het hoog: zoals Linn het voor ogen heeft gehad in deze combi. Nu – vele jaren later – bestaat de set uit Linn Ninka’s, Aktiv aangestuurd met een pas aangekochte Linn C4200 in mijn stereo deel. Streaming was al jaren een gemeengoed met mijn Linn Akurate DS in combinatie met mijn Akurate Kontrol, beide van Dynamik voeding voorzien. Dat was dan ook de reden om weer met het inmiddels Beter Beeld & Geluid hetende bedrijf contact op te nemen. Ondanks dat we elkaar al een tijd niet hadden gesproken wist Jan exact (whats is a name) wie hij aan de lijn had. Na bij te hebben gepraat, vroeg ik aan hem of het mogelijk was om een Dynamik in te bouwen in de C4200 en of hij me zou kunnen voorthelpen met het inrichten van mijn Space Optimisation settings? De Dynamik was geen punt, maar voor Space moest ik te raden gaan bij Garmt. Contact gezocht met Garmt en de vraag neergelegd aangaande Space Optimisation. Enige hulp bij het instellen middels tips and tricks daar was Garmt resoluut in: nee, daar kan ik je niet mee helpen. Hmmm, dat klonk niet zoals ik me had voorgesteld dat het zou gaan lopen. Maargoed, ik heb Garmt het verhaal uit de doeken laten doen wat de reden van zijn beslissing is. En daar was zeker iets voor te zeggen. Expertise en inhoudelijke vakkennis moet je door de jaren heen vergaren. Kennis hierover zo uit handen geven zonder een kostenvergoeding snap ook ik wel. Garmt verzekerde mij dan ook dat ik na zijn bezoek bij mij thuis een volledig getransformeerde audio-set thuis zou hebben staan, zeker nadat ik aangaf ook nog met subs te draaien. Na enige aarzeling de stap toch maar genomen. Aangezien de planning het toeliet, stond Garmt de volgende dag al op de stoep in de ochtend. Zo snel kan het gaan! Mijn wensen over de plaatsing werden besproken, mede in combi met de 2 subs en hoe ver ik daarin mee wilde gaan, want het oog wil ook wat… Het zou namelijk zo maar kunnen zijn dat de subs van de binnen- naar de buiten-positie zouden moeten worden verplaatst voor het beste effect. Maar om dat te bepalen zal eerst de basis moeten worden gelegd met de front speakers. Garmt is dan ook even later begonnen met zijn methodische manier van aanpak. Eerst de subs maar eens weg. Plaatsing van de Ninka’s bepalen op diepte en breedte, bepaald door de juiste timing: eerst grof en op het laatst met stappen van 1/2 cm. De timing, en ruimtelijke afbeelding werd door verschillende passages van meerder muziek stukken gehoormatig bepaald. Gaandeweg werd ik steeds enthousiaster in het verloop van het proces. Het geluidsbeeld werd steeds beter en kwam meer en meer in balans met elkaar. Halverwege vroeg Garmt of hij al in de richting van de verwachting kwam… Waarop ik dan weer resoluut antwoordde met nee, aangezien de subs ook nog moesten worden geïntegreerd (of niet). Dat kon Garmt dan wel weer waarderen, samen konden we de humor er wel van inzien. Nadat de ideale positie van de front speakers was bepaald, hebben we Space optimisation aangezet. Hier werd per filter de juiste gain op het gehoor aangepast aan de situatie bij mij thuis. Dit kan inderdaad niet anders dan op deze manier. Later ook de subs erbij ingeslepen, wat op zich een uitdaging was, zeker in combi met mijn multi-channel deel. De rose ruis ruiste alle kanten op behalve de goede… Maar Garmt is niet voor één gat te vangen en met een afstel Blu-Ray die hij uit de hoge hoed toverde kwam uiteindelijk alles goed. Nadien Avatar ervaren op een manier die ik niet voor mogelijk hield. Uiteindelijk kreeg ik dus een totale – op een juiste manier ingestelde – stereo en multichannel set up. Dus is het waard om te investeren in een juiste afstelling? Het antwoord lijkt me onnodig om te beantwoorden… Garmt bedankt voor je hulp en expertise! Groeten, Raymond.