Verslag ‘hardKore’ Linn LP12 Klinik 9 november

admin Linn Sondek LP12 nieuws

Met een volledig volle demoruimte (20 man!), hielden wij een volgens de aanwezigen zeer leerzame en goed opgezette Klinik. Aangevuld met uitgebreide uitleg over de Linn filosofie en het hoe en waarom van de verschillende subchassis ontwerpen, konden de aanwezigen duidelijk de verbeteringen ervaren die de nieuwe subchassis teweeg brengen. Hieronder onze eigen uitleg en uiteenzetting van de door ons gehoorde verbeteringen.
Het subchassis van een LP12 (en vergelijkbare suspended turntables) is het ‘hart’ van de draaitafel. Het subchassis is verend opgehangen en zowel het arm board als het lager zijn erop gemonteerd. Idealiter is er een vaste, extreem starre verbinding tussen het arm board/arm basis en het lager. Dit betekent:
  • Zo min mogelijk torsie
  • Zo min mogelijk resonanties
  • Alle resonanties die er nog zijn, zijn zoveel mogelijk gelijk voor arm als lager
‘Oude’ standaard subchassis
Bij het ‘oude’ subchassis was het arm board met 3 schroeven over de punt van een ‘wybertje’ gemonteerd, wat nog ruimte geeft voor het arm board om te torderen en resoneren. Met het nieuwe 2013 subchassis wordt het arm board ondersteund over het volledige oppervlak. Dit vermindert sterk torsie en resonanties van het arm board t.o.v. het subchassis en maakt het mogelijk de arm collar vast te maken dwars door het arm board en het subchassis heen.

Nieuwe 2013 standaard subchassis

Aangezien het nieuwe subchassis minder energieverlies heeft, stijver is (dubbellaags aluminium) en het arm board minder kans krijgt om te resoneren, wordt de weergave subjectief ‘luider’ (minder energieverlies!), gearticuleerder en beter getimed. Het laag krijgt meer definitie en is minder ‘wollig’.

Kore subchassis
Bij de Kore is het arm board niet meer van hout en gemonteerd met schroeven op het subchassis, maar is deze van solide aluminium en met high-tech lijm aan het subchassis vastgezet. Zo vormen het armboard en subchassis quasi 1 geheel. Ten opzichte van het nieuwe standaard subchassis krijg je nu nog meer inzicht in de verschillende melodielijnen, nog betere timing en een nog ‘energieker’ geluid, dat tegelijkertijd minder nerveus overkomt.

Keel subchassis

Bij de Keel zijn arm board en subchassis niet meer verlijmd en de arm collar geschroefd, maar zijn arm collar, arm board en subchassis zelf 1 geheel en uit een enkel stuk aluminium gefreesd. Door de extreme stijfheid en afwezigheid van resonanties door de nauwkeurig berekende onregelmatig uitgefreesde ‘pockets’, is er nog meer rust en vanzelfsprekendheid. Het verschil met de Kore lijkt subtiel, maar juist door het laatste beetje articulatie, weet de Keel echt je aandacht te grijpen zonder ‘effect’. De detailweergave verbetert ook en meer rust en meer details geeft meer realisme.

Het verschil tussen Kore en Keel lijkt een beetje op het verschil tussen Akurate DS en Klimax DS streamers van Linn: de Akurate DS is al erg goed en op het eerste gehoor biedt de Klimax DS niet veel verbetering, totdat je langzaam beseft dat de Klimax natuurlijker klinkt en door die laatste procenten meer vanzelfsprekend overtuigt. Zodra je het hoort, werkt het effect zeer verslavend.

In zijn algemeenheid geeft dus iedere stap minder energieverlies en minder ‘versmering’ door parasitaire resonanties. De definitie, articulatie en timing worden beter bij iedere stap.

Wij danken de deelnemers hierbij voor hun aanwezigheid en kijken alweer uit naar de volgende Klinik, die zal plaatsvinden op 14 december.